Udskriv denne side

NYHEDER FRA ALBERTSLUND:ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG D. 7. FEBRUAR 2018

KL. 19.00-21.30

I SUNDHEDSHUSET, Cafesalen

(Cafe Albertine)

Dagsorden i flg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det
forgangne år.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6) Valg af bestyrelse.

7) Valg af to bestyrelses suppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.

8) Valg af en kritisk revisor.

9) Eventuelt.

ad. 2 og 3: Der udsendes en skriftlig beretning og regnskab inden generalforsamlingen.

Under beretningen gennemgås lokalforeningens hjemmeside og Facebook-side.

ad. 4 Indkomne forslag skal indsendes senest d. 31. januar på foreningens e-mail: albertslund@diabetes.dk

ad. 6 Den nuværende bestyrelse består af Eva, Klaus og Glenn.

Hele bestyrelsen er på valg. Det er en forudsætning for genvalg af bestyrelsen, at antallet af

bestyrelsesmedlemmer øges til minimum 5 medlemmer.
Onsdage kl. 17.30 - 19.00

Torsdage kl. 17.30 - 19.00

Søndage kl. 10.30 - 12.00LÆS HER, HVORDAN DU TILMELDER DIG.

DIABETESFORENINGEN OM 10 ÅR

- Hvad skal foreningen beskæftige sig med ?

- hvordan skal vi organiseres ?

Hvilke metoder skal vi bruge ?


Læs oplægget HER

Bestyrelsen for

Diabetesforeningen i Albertslund

fremlægger et udkast om fremtiden

på generalforsamlingen i februar 2018Eget træningshold med musik:

HVER tirsdag kl. 17.30 - 19

mødes 15 medlemmermed instruktør Zenia Thorgaard,

Manager og leder af

fitnessdk, Glostrup til træning

Tilmelding FOR MEDLEMMER:

albertslund@diabetes.dk

eller Holdsport.dk
(Log på)
LÆS OGSÅ VORES FACEBOOK-SIDE

TRYK HERHvis Du er medlem

i Albertslund:TILMELD DIG OG TRÆN

EN - TO ELLER TRE GANGE HVER UGE

MED FITNESS-MASKINER, HÅNDVÆGTE M.M.

I SUNDHEDSHUSET, 1. SAL,

ALBERTSLUND CENTRUM:


Onsdage kl. 17.30 - 19.00

Torsdage kl. 17.30 - 19.00

Søndage kl. 10.30 - 12.00LÆS HER, HVORDAN DU TILMELDER DIG.


Læs Nyhedsbrevet om adgangen

til flash glukosemåling. TRYK HER

150 deltagere til

arrangement med

"Guldroeren"

Eskild Ebbesen

i Sundhedshuset

LÆS MERE HERSe præsentation fra foredrag

d. 22. maj med centerdirektør

Allan Flyvbjerg fra

Steno Diabetes Center

Copenhagen (SDDC)

- TRYK HER
 


BLIV MEDLEM AF

DIABETESFORENINGEN I

ALBERTSLUND

FOR 99 KR.

INDBETALINGEN ER

FOR RESTEN AF 2017 OG HELE 2018

TRYK HER