ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG D. 7. FEBRUAR 2018

KL. 19.00-21.30

I SUNDHEDSHUSET, 2. sal, Lounchen

Følg skiltene

Generalforsamlingen har været annonceret i Diabetesforeningens
elektroniske kalender og udsendt i Den trykte Kalender i
November 2017, som udsendes til alle medlemmer sammen med
Diabetesbladet.

Alle medlemmer af Diabetesforeningen med bopæl i Albertslund er
også medlem i lokalforeningen i Albertslund og kan påvirke de lokale aktiviteter i byen. Dagsorden i flg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det
forgangne år.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6) Valg af bestyrelse.

7) Valg af to bestyrelses suppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.

8) Valg af en kritisk revisor.

9) Eventuelt.

ad. 2 og 3: Der udsendes en skriftlig beretning og regnskab inden generalforsamlingen.

Under beretningen gennemgås lokalforeningens hjemmeside og Facebook-side.

ad. 4 Indkomne forslag skal indsendes senest d. 31. januar på foreningens e-mail: albertslund@diabetes.dk

ad. 6 Den nuværende bestyrelse består af Eva, Klaus og Glenn.

Hele bestyrelsen er på valg. Det er en forudsætning for genvalg af bestyrelsen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til minimum
5 medlemmer.

Efter generalforsamlingen drøftes den afgående bestyrelses oplæg vedr. fremtiden for Diabetesforeningen.

Der serveres kaffe og the til generalforsamlingen.
Der er ingen tilmelding.
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Lokalforeningen Eva, Klaus og Glenn.

f. Bestyrelsen Glenn Molbech

Egebo 27 2620 Albertslund Tlf.: 22768834
E-mail: albertslund@diabetes.dk
Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk
Facebook-side: facebook.com/diabetes.albertslund
Holdsport-side: holdsport.dk (kræver logon)