Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

Mandag d. 4. april 2022 kl. 19.00-21.00 i Sundhedshuset - Skoven

Diabetesforeningen i Albertslund holder ordinær generalforsamling mandag d. 4. april kl 19-21 i Skoven, Sundhedshuset. Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  8. Valg af en kritisk revisor.
  9. Eventuelt.

Alle medlemmer af loaklforeningen, som har betalt kontingent for 2022, har tale -og stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til foreningens mail-adresse senest d. 27. marts: albertslund@diabetes.dk