Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

Mandag d. 3. februar 2020 kl. 18.00-21.00 i Cafesalen, Sundhedshuset

Diabetesforeningen i Albertslund holder ordinær generalforsamling mandag d. 3. februar kl 18-21 i Cafesalen, Sundhedshuset. Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Lotte Juhl - ønsker ikke genvalg, samt Kathe Spindler - ønsker genvalg.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant. På valg er Gerda Siegismund - ønsker genvalg, samt Carl-Christian Kristiansen.
  8. Valg af en kritisk revisor.
  9. Eventuelt.

Alle medlemmer af loaklforeningen, som har betalt kontingent for 2020, har tale -og stemmeret på generalforsamlingen.

Tilmelding sker til albertslund@diabetes.dk senest d. 27. januar. Der serveres et let traktement til mødet.

Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til foreningens mail-adresse senest d. 27. januar: albertslund@diabetes.dk